قوانین کنسلی ایرلاین وارش

رده - کلاس نرخی

از 15دقیقه بعد از صدور بلیت تا 12ظهر سه روز پیش از پرواز

از 12 ظهر سه روز قبل از پرواز تا 12 ظهر روز قبل از پرواز

از 12 ظهر یک روز قبل تا سه ساعت پیش از پرواز

از سه ساعت پیش از پرواز تا بعد از پرواز NoShow

LL,LW,LV,LU,LS,LR,LQ,LN,LM,LK,LE,LD,LB,LY,LI,LP,LT,LF,LG,LH,LZ,LO,D,WI
%30 جریمه
%50 جریمه
%70 جریمه
%90 جریمه
SS,SW,SV,SU,SR,SQ,SN,SM,SK,SE,SD,SB,SH,SY
%20 جریمه
%40 جریمه
%60 جریمه
%80 جریمه
HH,HW,HV,HU,HR,HQ,HN,HM,HI,HE,HD,HB,HS,HF,HJ,HG,HY,HL,HO,HP,HT,HZ
%10 جریمه
%30 جریمه
%50 جریمه
%70 جریمه
MD/MF/MG/MH/MI/MK/MM/MN/MO/MP/MQ/MR/MS/MU/MV/MY/MZ
%10 جریمه
%30 جریمه
%50 جریمه
%70 جریمه
اپلیکیشن آراشید پرواز نصب اپلیکیشن آراشید پرواز
نسخه اندروید android نسخه IOS ios
نصب نسحه اندروید
دانلود از کافه بازار دانلود با لینک مستقیم
نصب نسحه وب اپلیکیشن
متوجه شدم