قوانین کنسلی ایرلاین تابان

رده - کلاس نرخی

از زمان صدور تا 12 ظهر سه روز قبل پرواز

از ساعت 12 سه روزقبل پرواز تا 12 ظهر یک روز قبل پرواز

از 12 ظهر روز قبل پرواز تا 3 ساعت مانده به پرواز

از 3 ساعت مانده به پرواز به بعد No Show

N,D,K,F,P,I,A,M,L,Z,V,R,Y
%20 جریمه
%30 جریمه
%50 جریمه
%60 جریمه
O,S,W,B
%20 جریمه
%30 جریمه
%60 جریمه
%70 جریمه
E,Q
%100 جریمه
%100 جریمه
%100 جریمه
%100 جریمه
اپلیکیشن آراشید پرواز نصب اپلیکیشن آراشید پرواز
نسخه اندروید android نسخه IOS ios
نصب نسحه اندروید
دانلود از کافه بازار دانلود با لینک مستقیم
نصب نسحه وب اپلیکیشن
متوجه شدم