قوانین کنسلی ایرلاین سپهران

رده - کلاس نرخی

72 ساعت قبل از پرواز

72 تا 48 ساعت قبل از پرواز

48تا 24 ساعت قبل از پرواز

24تا 12ساعت قبل از پرواز

تا 12 ساعت قبل پرواز

no show

GB,NB,XB,FB,UB,WB,G,N,X,F,U,W
%95 جریمه
%95 جریمه
%95 جریمه
%96 جریمه
%96 جریمه
%96 جریمه
P,PV,LV,V,L,T,Q,E,O,S,H,A,M,B,R,I,J,K,Z,D,Y
%30 جریمه
%50 جریمه
%70 جریمه
%85 جریمه
%85 جریمه
%85 جریمه
اپلیکیشن آراشید پرواز نصب اپلیکیشن آراشید پرواز
نسخه اندروید android نسخه IOS ios
نصب نسحه اندروید
دانلود از کافه بازار دانلود با لینک مستقیم
نصب نسحه وب اپلیکیشن
متوجه شدم