قوانین کنسلی ایرلاین کارون (نفت)

رده - کلاس نرخی

از لحظه صدور تا ساعت 12 روز قبل پرواز

از 12 ظهر روز قبل از پرواز تا 3 ساعت مانده به پرواز

از 3 ساعت مانده به پرواز تا بعدر از پرواز No Show

B/E/H/K/L/M/N/Q/R/S/U/V/W/Y BB/EB/HB/KB/LB/MB/NB/RB/UB/VB WB/YB/BD/ED/HD/KD/LD/ND/QD/RD
%30 جریمه
%50 جریمه
%70 جریمه
UD/VD/WD/YD/BE/EE/HE/KE/LE/ME NE/QE/RE/SE/UE/VE/AA/AB/AC/AD/AE
%30 جریمه
%50 جریمه
%70 جریمه
WE/YE/BF/EF/HF/KF/LF/MF/NF/QF RF/SF/UF/VF/WF/YF/BH/EH/KH/LH MH/NH/QH/RH/SH/UH/VH/WH/YH/BM
%50 جریمه
%50 جریمه
%70 جریمه
EM/HM/KM/LM/MM/QM/RM/SM/VM/WM YM/BN/EN/LN/MN/NN/NV/WN/YN/BO
%100 جریمه
%100 جریمه
%100 جریمه
اپلیکیشن آراشید پرواز نصب اپلیکیشن آراشید پرواز
نسخه اندروید android نسخه IOS ios
نصب نسحه اندروید
دانلود از کافه بازار دانلود با لینک مستقیم
نصب نسحه وب اپلیکیشن
متوجه شدم